Difference between revisions of "Fedora Localization Sprint"

Jump to navigation Jump to search
Line 1: Line 1:
= Fedora Localization Sprint #10 =
'''Përshkrimi'''<br />
'''Përshkrimi'''<br />
Do shtohet së shpejti.  
Do shtohet së shpejti.