Difference between revisions of "Fedora Localization Sprint"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
 
(5 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
= Fedora Localization Sprint #10 =
= Fedora Localization Sprint #9 =
'''Përshkrimi'''<br />
'''Përshkrimi'''<br />
Do shtohet shpejti.  
Në kuadër të vFAD 26 marrim laptopin me vete dhe takohemi për një event lokalizimi të Fedora në shqip. Të pranishmit mund të informohen rreth motodologjisë të punuarit për lokalizim në mënyrë virtuale.


== Detaje ==
== Detaje ==
* Kur: 20 prill 2017 @ 17.00
* Kur: 12 prill 2017 @ 17.00
* Ku: Open Labs Hackerspace
* Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet [https://www.openstreetmap.org/?mlat=41.32129&mlon=19.82914#map=19/41.32129/19.82914 këtu].
* Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.
* Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.
== Si të bëheni pjesë ==
1. Krijo nje llogari ne Fedora Account System (FAS)
https://admin.fedoraproject.org/accounts
2. Regjistrohu ne Zanata me kredencialet e FAS qe keni krijuar me pare
https://fedora.zanata.org
https://fedoraproject.org/wiki/L10N/Translate_on_Zanata#Translating
3. Shkruani ne mailing list e Trans-sq duke u prezantuar shkurtimisht dhe duke dhene arsyet perse doni te kontribuoni ne perkthimet e Fedora
Dergoni email tek mailto:trans-sq@lists.fedoraproject.org
Arkivat e listes: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/trans-sq@lists.fedoraproject.org/
4. Bashkojuni grupit SQ te perkthimeve ne Zanata
https://fedora.zanata.org/language/view/sq?dswid=-668
5. Bashkojuni bisedes ne kanalin tone ne IRC per cdo paqartesi apo pyetje qe mund te keni:
    #fedora-sq ne Freenode  -  https://webchat.freenode.net/
6. Telegram group
I pergjithshem: https://t.me/fedora
Fedora Albania: https://t.me/FedoraAlbania
7. Artikulli per eventin
https://communityblog.fedoraproject.org/fedora-26-translation-sprint/
8. Wiki i paketave
https://fedoraproject.org/wiki/G11N/vFAD_Translation_Packages_F26


== Ndërlidhje ==
== Ndërlidhje ==
* Aktiviteti në openlabs.cc: së shpejti
* Aktiviteti në openlabs.cc: https://openlabs.cc/sq/fedora-virtual-localization-sprint-9/
* Në wiki të Fedora: së shpejti  
* Në wiki të Fedora: së shpejti  
* Eventi në FB: së shpejti
* Eventi në FB: https://www.facebook.com/events/289774791435100/
 


== Raport i eventit ==
== Raport i eventit ==
Plotësohet në fund të aktivitetit.
Plotësohet në fund të aktivitetit.

Latest revision as of 20:30, 12 April 2017

Fedora Localization Sprint #9

Përshkrimi
Në kuadër të vFAD 26 marrim laptopin me vete dhe takohemi për një event lokalizimi të Fedora në shqip. Të pranishmit mund të informohen rreth motodologjisë së të punuarit për lokalizim në mënyrë virtuale.

Detaje

  • Kur: 12 prill 2017 @ 17.00
  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.
  • Numri i pjesëmarrësve: do plotësohet në fund të aktivitetit.

Si të bëheni pjesë

1. Krijo nje llogari ne Fedora Account System (FAS) https://admin.fedoraproject.org/accounts

2. Regjistrohu ne Zanata me kredencialet e FAS qe keni krijuar me pare https://fedora.zanata.org https://fedoraproject.org/wiki/L10N/Translate_on_Zanata#Translating

3. Shkruani ne mailing list e Trans-sq duke u prezantuar shkurtimisht dhe duke dhene arsyet perse doni te kontribuoni ne perkthimet e Fedora Dergoni email tek mailto:trans-sq@lists.fedoraproject.org Arkivat e listes: https://lists.fedoraproject.org/archives/list/trans-sq@lists.fedoraproject.org/

4. Bashkojuni grupit SQ te perkthimeve ne Zanata https://fedora.zanata.org/language/view/sq?dswid=-668

5. Bashkojuni bisedes ne kanalin tone ne IRC per cdo paqartesi apo pyetje qe mund te keni:

   #fedora-sq ne Freenode  -  https://webchat.freenode.net/

6. Telegram group I pergjithshem: https://t.me/fedora Fedora Albania: https://t.me/FedoraAlbania

7. Artikulli per eventin https://communityblog.fedoraproject.org/fedora-26-translation-sprint/

8. Wiki i paketave https://fedoraproject.org/wiki/G11N/vFAD_Translation_Packages_F26


Ndërlidhje

Raport i eventit

Plotësohet në fund të aktivitetit.