Difference between revisions of "Fedora"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Rregullova një nga links të aktiviteteve.)
Line 1: Line 1:
Nga distribucionet e '''GNU/Linux''', ai që është zhvilluar nga anëtarët e komunitetit që nga viti 2015 është '''“The Fedora Project”'''. Fedora është një distribucion me kod urim të hapur i bazuar në Linux kernel dhe si menaxhues paketash ka RPM. Fedora është zhvilluar dhe mirëmbahet nga komuniteti, ndërsa financohet nga kompania RedHat. Çdo software që përmban Fedora është me kod burim të hapur dhe me liçensa të hapura. 4 bazat e Fedora-s janë: Freedom(Liria), Friends(Miqtë), Features(Karakteristikat) dhe First (i  pari). Këto 4 baza bejnë që ky distribucion të jetë gjithmonë në zhvillim duke u munduar të sjellë risi të reja. Rezultat i kësaj është cikli shumë i shkurtër i lëshimeve. Vetëm 6  muaj. Deri në Shurtin e vitit 2016 ky distribucion numëronte 1.2 milion përdorues në mbarë botën, përfshirë edhe Linus Torvalds, krijuesin e Linux kernel.
Nga distribucionet e '''GNU/Linux''', ai që është zhvilluar nga anëtarët e komunitetit që nga viti 2015 është '''“The Fedora Project”'''. Fedora është një distribucion me kod urim të hapur i bazuar në Linux kernel dhe si menaxhues paketash ka RPM. Fedora është zhvilluar dhe mirëmbahet nga komuniteti, ndërsa financohet nga kompania RedHat. Çdo software që përmban Fedora është me kod burim të hapur dhe me liçensa të hapura. 4 bazat e Fedora-s janë: Freedom(Liria), Friends(Miqtë), Features(Karakteristikat) dhe First (i  pari). Këto 4 baza bejnë që ky distribucion të jetë gjithmonë në zhvillim duke u munduar të sjellë risi të reja. Rezultat i kësaj është cikli shumë i shkurtër i lëshimeve. Vetëm 6  muaj. Deri në Shkurtin e vitit 2016 ky distribucion numëronte 1.2 milion përdorues në mbarë botën, përfshirë edhe Linus Torvalds, krijuesin e Linux kernel.


== Anëtarët ==
== Anëtarët ==
Line 13: Line 13:
==2017==
==2017==
* [[ 15.02.2017 Fedora Localization Sprint #8]]
* [[ 15.02.2017 Fedora Localization Sprint #8]]
*25.03.2017 - 26.03.2017 [https://wiki.openlabs.cc/faqja/Linux_Weekend_Tirana_2017/ Linux Weekend]
*25.03.2017 - 26.03.2017 [https://wiki.openlabs.cc/faqja/Linux_Weekend_Tirana_2017 Linux Weekend 2017]
* 12.04.2017 [https://wiki.openlabs.cc/faqja/Fedora_Localization_Sprint#10/ Fedora Localization Sprint #9]
* 12.04.2017 [https://wiki.openlabs.cc/faqja/Fedora_Localization_Sprint#10/ Fedora Localization Sprint #9]
* [[ 20.04.2017 Fedora Localization Sprint #10]]
* [[ 20.04.2017 Fedora Localization Sprint #10]]

Revision as of 21:00, 13 June 2017

Nga distribucionet e GNU/Linux, ai që është zhvilluar nga anëtarët e komunitetit që nga viti 2015 është “The Fedora Project”. Fedora është një distribucion me kod urim të hapur i bazuar në Linux kernel dhe si menaxhues paketash ka RPM. Fedora është zhvilluar dhe mirëmbahet nga komuniteti, ndërsa financohet nga kompania RedHat. Çdo software që përmban Fedora është me kod burim të hapur dhe me liçensa të hapura. 4 bazat e Fedora-s janë: Freedom(Liria), Friends(Miqtë), Features(Karakteristikat) dhe First (i pari). Këto 4 baza bejnë që ky distribucion të jetë gjithmonë në zhvillim duke u munduar të sjellë risi të reja. Rezultat i kësaj është cikli shumë i shkurtër i lëshimeve. Vetëm 6 muaj. Deri në Shkurtin e vitit 2016 ky distribucion numëronte 1.2 milion përdorues në mbarë botën, përfshirë edhe Linus Torvalds, krijuesin e Linux kernel.

Anëtarët

Aktivitetet

2017

2016

2015