End of RGSoC 2017 - Celebration

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:20, 2 October 2017 by Xh3n1 (talk | contribs) (Krijoi faqen me "== Përshkrimi == Rails Girls Summer of Code është programi që synon të nxisë diversitetin në Open Source që nga viti 2013. Ekipet e përzgjedhura në këtë program...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Rails Girls Summer of Code është programi që synon të nxisë diversitetin në Open Source që nga viti 2013. Ekipet e përzgjedhura në këtë program marrin një bursë tre mujore për të punuar në projekte të ndryshme open source. Këtë vit dy nga anëtaret e Open Labs Hackerspace ishin pjesë e internshipit të mundësuar nga Rails Girls Summer of Code nga 1 Korrik deri më 30 Shtator, ku kontribuan në projektin Nextcloud. Team Codeaholics do ndajnë me ne eksperiencen e tyre, sfidat dhe dijet që moren gjatë veres. Ejani të festojmë së bashku!

Detaje

  • Kur: 4 tetor 2017 @ 16:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace

Ndërlidhje