Difference between revisions of "Editoria Developers Meetup"

Jump to navigation Jump to search
(shtova raport)
 
Line 11: Line 11:
*Nevojë të marrësh laptop/tablet me vete: PO (sugjerohet, por jo e domosdoshme);
*Nevojë të marrësh laptop/tablet me vete: PO (sugjerohet, por jo e domosdoshme);
*Ka nevojë të kemi dije teknike: PO, njohuri bazike në Javascript (dhe React/Node JS);
*Ka nevojë të kemi dije teknike: PO, njohuri bazike në Javascript (dhe React/Node JS);
*Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: JO.
*Ka nevoje të kem qenë në eventet e mëparshme: JO.


==Axhenda==
==Axhenda==


*11.00 - 11.15: registration
*11.00 - 11.15: registration
*11.15 – 11.45: about Open Labs, Coko Foundation & Collective68 (@Redon, Silva)
*11.15 – 11.45: about Open Labs, Coko Foundation & [https://collective68.tech Collective68] (@Redon, Silva)
*11.45 – 12.30: introducing the Editoria project (general overview) (@Redon & the GR team)
*11.45 – 12.30: introducing the Editoria project (general overview) (@Redon & the GR team)
*12.30 – 13.30: Introducing Editoria flavours (@ Danjela  + GR team)
*12.30 – 13.30: Introducing Editoria flavours (@ Danjela  + GR team)
Line 24: Line 24:
*15.30 – 16.00: Introduce yourself: join the Tirana Editoria project (@Redon @Silva)
*15.30 – 16.00: Introduce yourself: join the Tirana Editoria project (@Redon @Silva)


Detaje të tjera do publikohen vijim.
== Raport i aktivitetit ==
 
Për të shpjeguar të gjitha funksionalitetet e platformës mund të shkarkoni dhe librin (në anglisht) nga website i [https://editoria.pub/about-us/book/ Editoria]. <br />
Kodi i platformës ndodhet në gitlab të Coko Foundation në linkun e mëposhtëm: <br />
https://gitlab.coko.foundation/editoria/editoria
 
Këtu mund të gjenden instruksionet për ta instaluar lokalisht si dhe versionet e mundshme të cilat ofrohen. Ndër të tjera në gitlab ka dhe platfroma apo aplikacione të tjera me kod burim të hapur si framework [https://pubsweet.coko.foundation/ Pubsweet] apo editori [https://gitlab.coko.foundation/wax/wax Wax] të cilat përdoren dhe në ndërtimin e platformës Editoria.
 
Për një demo të platformës linku: http://editoria-demo.coko.foundation/login