Donacione

Revision as of 12:27, 12 February 2017 by Boris (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Tashmë Open Labs është dhe në platformën Open Collective, një komunitet ku marrin pjesë projekte open source për të mirëmbajtur donacionet duke bërë shpenzimet transparente. Ju mund të na mbështësni me një donacion të vogël për të siguruar vazhdimësinë tonë dhe për vitin në vijim. Donacionet mund të jenë të përmuajshme, vjetore ose dhe thjesht një herë. Vizito opencollective.com/openlabs për më tepër informacion rreth fuqizimit financiar të komunitetit tonë ose/dhe për të ndihmuar dhe ti financiarisht.