Donacione

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 22:26, 26 June 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (Përmirësova faqen duke shtuar menyrat e kontrbuteve.)
Jump to navigation Jump to search

Shumë vizitorë të hackerspace, anëtarë, partnerë dhe pjesëmarrës nv aktivitetet e komunitetit si OSCAL, dëshirojnë të na ndihmojnë që të vazhdojmë të punojmë për të arritur qëllimet që komuniteti ynë ka vendosur. Ju mund të na mbështësni me një donacion të vogël për të siguruar vazhdimësinë tonë dhe për vitin në vijim. Donacionet mund të jenë të përmuajshme, vjetore ose dhe thjesht një herë. Gjithashtu duke na ndihmuar ju e lehtësoni punën tonë duke mu fokusuar në atë që dimë të bëjmë më mirë dhe jo në gjetjen e sponsorëve të cilët mund të dëshirojnë të na imponojnë përmbajtjen e aktiviteteve dhe projekteve që ne implementojmë:

Donacione mujore (në Patreon)

Donacion të vetëm (ose vjetor) Do jetë e mundur së shpejti.

Donacion sporadik (Flattr)

Donacion në llogarinë tonë bankare Do jetë e mundur së shpejti.