Difference between revisions of "Donacione"

Jump to navigation Jump to search
m (perditesova donacionet)
Line 12: Line 12:
* Justin W. Flory (aktiv që nga 6.2017)
* Justin W. Flory (aktiv që nga 6.2017)
* Dennis van Zuijlekom (aktiv që nga 7.2020, 10.2017 - 3.2018)
* Dennis van Zuijlekom (aktiv që nga 7.2020, 10.2017 - 3.2018)
* Peter-Paul van Gemerden (aktiv që nga 5.2020)
* Lars Haefner (aktiv që nga 1.2020, 6.2017 - 5.2018)
* Phil Shapiro (aktiv që nga 6.2017)
* Phil Shapiro (aktiv që nga 6.2017)
* Lars Haefner (aktiv që nga 1.2020, 6.2017 - 5.2018)
* Aleksander Koko (aktiv që nga 4.2021)
* Peter-Paul van Gemerden (aktiv që nga 5.2020)
* Redonski (aktiv që nga 6.2017)
* Gjergji Kokushta (aktiv që nga 6.2017)
* Gjergji Kokushta (aktiv që nga 6.2017)
* Redonski (aktiv që nga 6.2017)
* Boris Budini (aktiv që nga 10.2020)
* Boris Budini (aktiv që nga 10.2020)
* Studio 7 Production (aktiv që nga 11.2020)
* Grigor Malo (aktiv që nga 4.2021)
* ramdyne (aktiv që nga 7.2021)
* Anxhelo Lushka (aktiv që nga 7.2020)


===Mbështetës që nuk janë tashmë aktivë (listuar duke filluar sipas kontributit më e lartë)===
===Mbështetës që nuk janë tashmë aktivë (listuar duke filluar sipas kontributit më e lartë)===