Difference between revisions of "Donacione"

Jump to navigation Jump to search
m (shtova donacionet ne pajisje fizike)
Line 8: Line 8:


===Mbështetës aktivë (listuar duke filluar sipas kontributit më e lartë)===
===Mbështetës aktivë (listuar duke filluar sipas kontributit më e lartë)===
* John Sturdy (aktiv që nga 6.2017)
* John Sturdy (aktiv që nga 6.2017)
* Alban Xhaferllari (aktiv që nga 6.2017)
* Justin W. Flory (aktiv që nga 6.2017)
* Justin W. Flory (aktiv që nga 6.2017)
* Dennis van Zuijlekom (aktiv që nga 7.2020, 10.2017 - 3.2018)
* Phil Shapiro (aktiv që nga 6.2017)
* Phil Shapiro (aktiv që nga 6.2017)
* Brennan Novak (aktiv që nga 6.2017)
* Lars Haefner (aktiv që nga 1.2020, 6.2017 - 5.2018)
* Peter-Paul van Gemerden (aktiv që nga 5.2020)
* Gjergji Kokushta (aktiv që nga 6.2017)
* Gjergji Kokushta (aktiv që nga 6.2017)
 
* Collective68 (aktiv që nga 3.2020)
 
* Redonski (aktiv që nga 6.2017)


===Mbështetës që nuk janë tashmë aktivë (listuar duke filluar sipas kontributit më e lartë)===
===Mbështetës që nuk janë tashmë aktivë (listuar duke filluar sipas kontributit më e lartë)===