Difference between revisions of "Donacione"

Jump to navigation Jump to search
m (shtova donacionet ne pajisje fizike)
Line 46: Line 46:
== Donacione në materiale ==  
== Donacione në materiale ==  
Falenderime të vecanta për kontribuesit e mëposhtëm të cilët na kanë ndihmuar për mirëmbajtjen e hackerspace si dhe për organizimin e aktiviteteve
Falenderime të vecanta për kontribuesit e mëposhtëm të cilët na kanë ndihmuar për mirëmbajtjen e hackerspace si dhe për organizimin e aktiviteteve
* Hack42: donacion i 23 laptopëve Lenovo ThinkPad dhe HDMI adaptors.
* Andis Rado: donacion mobiljesh të ndryshme, shkallë;
* Andis Rado: donacion mobiljesh të ndryshme, shkallë;
* Arjen Kamphuis: donancione prej 8 laptop Lenovo ThinkPad;
* Arjen Kamphuis: donancione prej 8 laptop Lenovo ThinkPad;