Difference between revisions of "Donacione"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Përmirësova faqen duke shtuar menyrat e kontrbuteve.)
(shtova kontribute ne bitcoin, kategorine e kontribuesve si dhe menyrat e kontribuimit në materiale)
Line 1: Line 1:
Shumë vizitorë të hackerspace, anëtarë, partnerë dhe pjesëmarrës nv aktivitetet e komunitetit si OSCAL, dëshirojnë të na ndihmojnë që të vazhdojmë të punojmë për të arritur qëllimet që komuniteti ynë ka vendosur.  Ju mund të na mbështësni me një donacion të vogël për të siguruar vazhdimësinë tonë dhe për vitin në vijim. Donacionet mund të jenë të përmuajshme, vjetore ose dhe thjesht një herë. Gjithashtu duke na ndihmuar ju e lehtësoni punën tonë duke mu fokusuar në atë që dimë të bëjmë më mirë dhe jo në gjetjen e sponsorëve të cilët mund të dëshirojnë të na imponojnë përmbajtjen e  aktiviteteve dhe projekteve që ne implementojmë:
Shumë vizitorë të hackerspace, anëtarë, partnerë dhe pjesëmarrës nv aktivitetet e komunitetit si OSCAL, dëshirojnë të na ndihmojnë që të vazhdojmë të punojmë për të arritur qëllimet që komuniteti ynë ka vendosur.  Ju mund të na mbështësni me një donacion të vogël për të siguruar vazhdimësinë tonë dhe për vitin në vijim. Donacionet mund të jenë të përmuajshme, vjetore ose dhe thjesht një herë. Gjithashtu duke na ndihmuar ju e lehtësoni punën tonë duke mu fokusuar në atë që dimë të bëjmë më mirë dhe jo në gjetjen e sponsorëve të cilët mund të dëshirojnë të na imponojnë përmbajtjen e  aktiviteteve dhe projekteve që ne implementojmë:


'''Donacione mujore (në Patreon)'''
= Mënyrat e kontributeve financiare =
'''Donacione mujore (në Patreon)'''<br />
* [http://www.patreon.com/OpenLabsAlbania www.patreon.com/OpenLabsAlbania]
* [http://www.patreon.com/OpenLabsAlbania www.patreon.com/OpenLabsAlbania]


'''Donacion të vetëm (ose vjetor)'''
'''Donacion të vetëm (ose vjetor)'''<br />
Do jetë e mundur së shpejti.
Do jetë e mundur së shpejti.


'''Donacion sporadik (Flattr)'''
'''Donacion sporadik (Flattr)'''<br />
* [http://flattr.com/profile/openlabsalbania flattr.com/profile/openlabsalbania]
* [http://flattr.com/profile/openlabsalbania flattr.com/profile/openlabsalbania]


'''Donacion në llogarinë tonë bankare'''
'''Donacion në llogarinë tonë bankare'''<br />
Do jetë e mundur së shpejti.
Do jetë e mundur së shpejti.
'''Donacion me Kripto-Monedha si Bitcoin'''<br />
Do jetë e mundur së shpejti.
= Mënyrat e kontributeve materiale =
Sigurisht që vlerësojmë dhe cdo ndihmë materiale që na është ofruar nga individë, institucione dhe kompani të ndryshme.
= Kontribuesit = <br />
Falenderime të vecanta për kontribuesit e mëposhtëm të cilët na kanë ndihmuar për mirëmbajtjen e hackerspace si dhe për organizimin e aktiviteteve
* Andis Rado: donacion mobiljesh;
* Arjen Kamphuis: donancione prej 3 laptop Lenovo ThnikPad;
Së shpejti do shtohen dhe kontribues të tjerë.
== Donatorë në Patreon ==<br />
Së shpejti do shtohet lista e donatorëve që na kanë ndihmuar në Patreon.
== Sponsorë në OSCAL ==<br />
Informacion i plotë do shtohet së shpejti.

Revision as of 22:34, 26 June 2017

Shumë vizitorë të hackerspace, anëtarë, partnerë dhe pjesëmarrës nv aktivitetet e komunitetit si OSCAL, dëshirojnë të na ndihmojnë që të vazhdojmë të punojmë për të arritur qëllimet që komuniteti ynë ka vendosur. Ju mund të na mbështësni me një donacion të vogël për të siguruar vazhdimësinë tonë dhe për vitin në vijim. Donacionet mund të jenë të përmuajshme, vjetore ose dhe thjesht një herë. Gjithashtu duke na ndihmuar ju e lehtësoni punën tonë duke mu fokusuar në atë që dimë të bëjmë më mirë dhe jo në gjetjen e sponsorëve të cilët mund të dëshirojnë të na imponojnë përmbajtjen e aktiviteteve dhe projekteve që ne implementojmë:

Mënyrat e kontributeve financiare

Donacione mujore (në Patreon)

Donacion të vetëm (ose vjetor)
Do jetë e mundur së shpejti.

Donacion sporadik (Flattr)

Donacion në llogarinë tonë bankare
Do jetë e mundur së shpejti.

Donacion me Kripto-Monedha si Bitcoin
Do jetë e mundur së shpejti.

Mënyrat e kontributeve materiale

Sigurisht që vlerësojmë dhe cdo ndihmë materiale që na është ofruar nga individë, institucione dhe kompani të ndryshme.

= Kontribuesit =
Falenderime të vecanta për kontribuesit e mëposhtëm të cilët na kanë ndihmuar për mirëmbajtjen e hackerspace si dhe për organizimin e aktiviteteve

  • Andis Rado: donacion mobiljesh;
  • Arjen Kamphuis: donancione prej 3 laptop Lenovo ThnikPad;

Së shpejti do shtohen dhe kontribues të tjerë.

== Donatorë në Patreon ==
Së shpejti do shtohet lista e donatorëve që na kanë ndihmuar në Patreon.

== Sponsorë në OSCAL ==
Informacion i plotë do shtohet së shpejti.