Cyber Security Workshop

Revision as of 08:59, 9 August 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Krijova faqen për aktivitetin.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Përshkrimi

Për të gjithë entuziastët e sigurisë së sistemeve kompjuterike. Demonstrim të skenarëve se si operon një pen tester (penetration tester), skenarë nga jeta e përditshme se si sulmohen sistemet kompjuterike, sa jemi të rrezikuar dhe si mundemi të permirësojmë sistemin.

I ftuar nga Kosova:
Ardian Haxha (Mozilla Rep, Fedora Ambassador)

Detaje

Ndërlidhje

Raport i eventit