CopyFest Durres 2018

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 23:28, 19 April 2018 by Boris (talk | contribs) (Pershtata faqen)
Jump to navigation Jump to search

Poster: https://github.com/uracreative/works/tree/master/CopyFest%20Durres

Stigma negative e të rimiksuarit, kopjimit dhe modifikimit mund të nuhatet ende në shoqërinë e sotme ku interneti është pjesë kyçe e jetës sonë e cilia nuk ngjason më me ditët e shekullit të 20. Përkundrazi, atëhere mundësia për të krijuar dhe eksploruar ishte privilegj të cilin nuk e kishin shumë njërëz. Më shumëllojshmërinë e kulturave, krijimeve dhe karaktereve ka nëvojë për një revolucion në fushën e të drejtave të autorit si dhe modifikimeve të punimeve. Të gjitha këto tema janë tema që duam t'i adresojmë në edicionin e parë të Copy Fest, një fundjavë që celebron hapësirën publike (public domain), licensat e majta (Copyleft), Creative Commons, rimiksimin, kopjimin dhe lirinë kreative në internet.

Detaje

  • Kur: 21 prill 2018
  • Ku: Studio Cultural Bar, Durres;
  • Promo URL: https://openlabs.cc/en/copyfest-durres-2018-2/;
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: jo;
  • Ka nevojë të kesh dije teknike: jo;
  • Ka nevoje të kesh qënë në eventet e mëparshme: jo;

Axhenda

Më poshtë axhenda . Detajet e programit mund të ndryshojnë vazhdimisht.

Ora Titulli Kohezgjatja Kategoria
18:00 Hapja e CopyFest Durres 00h:20m:00s
18:20 Big Buck Bunny 00h:10m:00s Animacion
18:30 Everything Is A Remix 00h:37m:00s Dokumentar
19:10 Pushim i shkurter 00h:10m:48s
19:20 TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard 01h:22m:00s Dokumentar
20:40 Pushim i gjate 00h:20m:00s Pushim
21:00
23:45 Mashup after party (BYOB: bring your own booze) Party

Dita 2: 13.01.2018

Projeksionet e propozuara

Music and mashups for the party

Ndërlidhje

Organizatorët

  • Boris Budini
  • Redon Skikuli

Raport i eventit

  • së shpejti