Difference between revisions of "CopyFest 2018"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 16: Line 16:
  
 
=== Dita 1: 12.01.2018 ===
 
=== Dita 1: 12.01.2018 ===
* 18.00: hapja ditës së parë së CopyFest;
+
{| class="wikitable"  
* 18.20: Big Buck Bunny, 00.10.00 minuta #animacion;
+
|+  
* 18.30: Elephants Dream, 00.09.00 minuta #animacion;
+
!Ora  
* 18.40: Sintel, 00.14.48 #animacion;
+
!Titulli  
* 19.00: Tears of Steel, 00.12.14 #animacion;
+
!Kohezgjatja  
* 19.15: pushim i shkurtër (10 minuta);
+
!Kategoria  
* 19.25: TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard, 1.22.00 #dokumentar;
+
|-  
* 20.50: pushim i shkurtër (10 minuta);
+
|18:00  
* 21.00:  Steal this film, part 1, 00.52.00;
+
|Hapja ditës së parë së CopyFest  
* 21.55: pushim i shkurtër (10 minuta);
+
|00h:20m:00s
* 22.05: Debtocracy, 01.14.00 #dokumentar #politikë;
+
|  
* 23.20: disktutim i hapur;
+
|-  
* 23.45: mashup after party (bring your own drink). {| class="wikitable" |+ !Ora !Titulli !Kohezgjatja !Kategoria |- |18:00 |Hapja ditës së parë së CopyFest |00h:20m:00s | |- |18:20 |Big Buck Bunny |00h:10m:00s |Animacion |- |18:30 |Elephants Dream |00h:10m:00s |Animacion |- |18:40 |Sintel |00h:14m:48s |Animacion |- |19:00 |Tears of Steel |00h:12m:14s |Animacion |- |19:13 |Pushim i shkurtër |00h:13m:00s |Pushim |- |19:25 |TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard |01h:22m:00s |Dokumentar |- |20:50 |Pushim i shkurtër |00h:10m:00s |Pushim |- |21:00 |Steal this film (part 1) |00h:52m:00s |Dokumentar |- |21:52 |Pushim i shkurtër |00h:13m:00s |Pushim |- |22:05 |Debtocracy |01h:14m:00s |Dokumentar |- |23:20 |Diskutim i hapur |00h:25m:00s |Diskutim |- |23:45 |Mashup after party (Bring Your Own Bottle) | |Party |}
+
|18:20  
 +
|Big Buck Bunny  
 +
|00h:10m:00s  
 +
|Animacion  
 +
|-  
 +
|18:30  
 +
|Elephants Dream  
 +
|00h:10m:00s  
 +
|Animacion  
 +
|-  
 +
|18:40  
 +
|Sintel  
 +
|00h:14m:48s  
 +
|Animacion  
 +
|-  
 +
|19:00  
 +
|Tears of Steel  
 +
|00h:12m:14s  
 +
|Animacion  
 +
|-  
 +
|19:13  
 +
|Pushim i shkurtër  
 +
|00h:13m:00s  
 +
|Pushim  
 +
|-  
 +
|19:25  
 +
|TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard  
 +
|01h:22m:00s  
 +
|Dokumentar  
 +
|-  
 +
|20:50  
 +
|Pushim i shkurtër  
 +
|00h:10m:00s  
 +
|Pushim  
 +
|-  
 +
|21:00  
 +
|Steal this film (part 1)  
 +
|00h:52m:00s  
 +
|Dokumentar  
 +
|-  
 +
|21:52  
 +
|Pushim i shkurtër  
 +
|00h:13m:00s  
 +
|Pushim  
 +
|-  
 +
|22:05  
 +
|Debtocracy  
 +
|01h:14m:00s  
 +
|Dokumentar  
 +
|-  
 +
|23:20  
 +
|Diskutim i hapur  
 +
|00h:25m:00s  
 +
|Diskutim  
 +
|-  
 +
|23:45  
 +
|Mashup after party (Bring Your Own Bottle)  
 +
|  
 +
|Party
 +
|}
  
 
=== Dita 2: 13.01.2018 ===
 
=== Dita 2: 13.01.2018 ===
* 10.00: hapja ditës së dytë së CopyFest;
+
{| class="wikitable"
* 10.15: Trouble #8: Hack the System, 00.34.01;
+
!Ora
* 10.50: bisedë e shkurtër (20 minuta);
+
!Titulli
* 11.10: Star Wreck, 1.43.03;
+
!Kohezgjatja
* 13.00: pushimi i drekës (45 minuta);
+
!Kategoria
* Seksioni Creative Commons dhe Domein publik
+
|-
* 13.45: Everything is a Remix, 00.37.30;
+
|10:00
* 14.25: RIP : A Remix Manifesto, 01.27.20;
+
|Hapja ditës së dytë së CopyFest
* 15.50: pushim i shkurtër (10 minuta);
+
|00h:15m:00s
* 16.00: Steal this film, part 2, 00.44.00;
+
|
* 16.45: Creative Commons meetup - bisedë e hapur rreth të drejtave të autorit në epokën digjitale;
+
|-
* 18.30: The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz , 02.00.00;
+
|10:15
* 20.30: pushim i shkurtër (10 minuta);
+
|Trouble #8: Hack the System
* 20.40: Steal this film, part 2, 00.44.00;
+
|00h:34m:00s
* 21.25: Good Copy Bad Copy, 00.58.46;
+
|Dokumentar
* 22.25: pushim i shkurtër (10 minuta);
+
|-
* 22.30: Catastroika, 01.27.00;
+
|10:50
* 24.00. CC party (bring your own dring and snack)
+
|Diskutim i shkurtër
 +
|00h:20m:00s
 +
|Diskutim
 +
|-
 +
|11:10
 +
|Star Wreck
 +
|01h:43m:00s
 +
|Parody
 +
|-
 +
|13:00
 +
|Pushimi i drekës
 +
|00h:45m:00s
 +
|Pushim
 +
|-
 +
|13:45
 +
|Everything is a Remix
 +
|00h:37m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|14:25
 +
|RIP : A Remix Manifesto
 +
|01h:27m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|15:50
 +
|Pushim i gjatë
 +
|01h:10m:00s
 +
|Pushim
 +
|-
 +
|17:00
 +
|Steal this film (part 2)
 +
|00h:44m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|17:45
 +
|Creative Commons meetup - bisedë e hapur rreth të drejtave të autorit në epokën digjitale
 +
|00h:45m:00s
 +
|Diskutim
 +
|-
 +
|19:30
 +
|The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz
 +
|02h:00m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|21:30
 +
|Pushim i shkurtër
 +
|00h:10m:00s
 +
|Pushim
 +
|-
 +
|21:40
 +
|Steal this film (part 2)
 +
|00h:45m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|22:25
 +
|Good Copy Bad Copy
 +
|01h:00m:00s
 +
|Dokumentar
 +
|-
 +
|23:25
 +
|Pushim i mesëm
 +
|00h:30m:00s
 +
|Pushim
 +
|-
 +
|00:00
 +
|CC party (bring your own drink and snack)
 +
|
 +
|Party
 +
|}
 +
 
  
 
== Projeksionet e propozuara ==
 
== Projeksionet e propozuara ==

Revision as of 19:45, 9 January 2018

Poster: https://github.com/uracreative/works/tree/master/CopyFest

Stigma negative e të rimiksuarit, kopjimit dhe modifikimit mund të nuhatet ende në shoqërinë e sotme ku interneti është pjesë kyçe e jetës sonë e cilia nuk ngjason më me ditët e shekullit të 20. Përkundrazi, atëhere mundësia për të krijuar dhe eksploruar ishte privilegj të cilin nuk e kishin shumë njërëz. Më shumëllojshmërinë e kulturave, krijimeve dhe karaktereve ka nëvojë për një revolucion në fushën e të drejtave të autorit si dhe modifikimeve të punimeve. Të gjitha këto tema janë tema që duam t'i adresojmë në edicionin e parë të Copy Fest, një fundjavë që celebron hapësirën publike (public domain), licensat e majta (Copyleft), Creative Commons, rimiksimin, kopjimin dhe lirinë kreative në internet.

Detaje

  • Kur: 12 janar 2017 @ TBD & 13 janar 2017 @ TBD;
  • Ku: Open Labs Hackerspace;
  • Promo URL: copyfest.openlabs.cc;
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: jo;
  • Ka nevojë të kesh dije teknike: jo;
  • Ka nevoje të kesh qënë në eventet e mëparshme: jo;

Axhenda

Më poshtë axhenda e dy ditëve të festivalit. Detajet e programit mund të ndryshojnë vazhdimisht.

Dita 1: 12.01.2018

Ora Titulli Kohezgjatja Kategoria
18:00 Hapja ditës së parë së CopyFest 00h:20m:00s
18:20 Big Buck Bunny 00h:10m:00s Animacion
18:30 Elephants Dream 00h:10m:00s Animacion
18:40 Sintel 00h:14m:48s Animacion
19:00 Tears of Steel 00h:12m:14s Animacion
19:13 Pushim i shkurtër 00h:13m:00s Pushim
19:25 TPB AFK: The Pirate Bay Away From Keyboard 01h:22m:00s Dokumentar
20:50 Pushim i shkurtër 00h:10m:00s Pushim
21:00 Steal this film (part 1) 00h:52m:00s Dokumentar
21:52 Pushim i shkurtër 00h:13m:00s Pushim
22:05 Debtocracy 01h:14m:00s Dokumentar
23:20 Diskutim i hapur 00h:25m:00s Diskutim
23:45 Mashup after party (Bring Your Own Bottle) Party

Dita 2: 13.01.2018

Ora Titulli Kohezgjatja Kategoria
10:00 Hapja ditës së dytë së CopyFest 00h:15m:00s
10:15 Trouble #8: Hack the System 00h:34m:00s Dokumentar
10:50 Diskutim i shkurtër 00h:20m:00s Diskutim
11:10 Star Wreck 01h:43m:00s Parody
13:00 Pushimi i drekës 00h:45m:00s Pushim
13:45 Everything is a Remix 00h:37m:00s Dokumentar
14:25 RIP : A Remix Manifesto 01h:27m:00s Dokumentar
15:50 Pushim i gjatë 01h:10m:00s Pushim
17:00 Steal this film (part 2) 00h:44m:00s Dokumentar
17:45 Creative Commons meetup - bisedë e hapur rreth të drejtave të autorit në epokën digjitale 00h:45m:00s Diskutim
19:30 The Internet's Own Boy: The Story of Aaron Swartz 02h:00m:00s Dokumentar
21:30 Pushim i shkurtër 00h:10m:00s Pushim
21:40 Steal this film (part 2) 00h:45m:00s Dokumentar
22:25 Good Copy Bad Copy 01h:00m:00s Dokumentar
23:25 Pushim i mesëm 00h:30m:00s Pushim
00:00 CC party (bring your own drink and snack) Party


Projeksionet e propozuara

Music and mashups for the party

Ndërlidhje

Organizatorët

  • Boris Budini
  • Redon Skikuli

Raport i eventit

  • së shpejti