Bustracker dhe bookmarketplace

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 13:25, 30 April 2021 by Sidorela (talk | contribs) (krijova faqe per komunitetin e HSA)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Rreth Hackerspace Albania

Hackerspace Albania apo si i referohen shkurt HSA është një komunitet i ri në Shqipëri i dedikuar për edukimin në fushat e lidhura me teknologjisë. Fokusi kryesor janë punëtoritë (workshops) praktike dhe projekte me komunitetin të zhvilluara bashkërisht online apo fizikisht. Për të zhvilluar më shumë takime dhe aktivitete Hackerspace Albania bashkëpunon me Open Labs për shfrytëzimin e ambjenteve sa herë që është e nevojshme.

Projekte tona

Dy nga projektet të cilat po punon tani komuniteti i HSA janë:

  • Bus tracker

Bus tracker është një aplikacion i ndërtuar me Python. Qëllimi është vendosja e informacioneve për linjat e autobusave dhe monitorimi i pozicionit të tyre aktual.

  • Book marketplace

Ky projekt synon krijimin e një "treg" online ose thënë ndryshe një aplikacion për shit-blerje të librave. Teknologjitë e përdorura për projektin janë React për pjesën frontend dhe Django për pjesën backend të aplikacionit.


Takime

  • 01.05.2021 @ 11:30 në Open Labs

Lidhje të tjera