Bordi Keshillues

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 12:20, 28 February 2019 by Silva (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja ku preszantohet Bordi Këshillues i Open Labs, si dhe detaje rreth aktiviteteve të organit këshillues të komunitetit. Për të lexuar rregulloren ligjore të Open Labs kliko këtu.

Anëtarët aktualë të bordit në rend alfabetik:

  • (do shtohet së shpejti);
  • (do shtohet së shpejti);
  • (do shtohet së shpejti);
  • (do shtohet së shpejti);
  • (do shtohet së shpejti).