Blender

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 17:35, 7 March 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (krijova faqen)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Blender është një program profesional falas, për grafika kompjuterike 3D, i cili mund të përdoret për filma të animuar, efekte vizuale, art, modele printimi 3D, Video lojëra.[1]

Ndërlidhje

www.blender.org

Referenca

1. https://sq.wikipedia.org/wiki/Blender