Arduino Meetup

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 08:23, 2 December 2021 by Sidorela (talk | contribs) (shtova eventin)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Arduino është një mikrokontrollor njëbordësh me kod burim të hapur e cila ka një mikrokontrollor që mund të programohet për të analizuar dhe prodhuar sinjale elektrike në mënyrë që të kryhen një sërë detyrash të automatizuara si kontrolli i ndriçimit, temperaturës, pajisjeve robotike etj.

Ky meetup do të ofrojë njohuri të përgjithshme rreth arduino, shembuj dhe demonstrime fizike DIY për automatizime. Temat që do të trajtohen janë:
1) Çfarë është një mikrokontroller dhe një mikorprocesor
2) Progamim Arduino && Arduino IDE
3) Mikropython
4) Home Assistant (asistent shtëpie)

Kush mund të marrë pjesë

Kushdo që ka dëshirë të mësojë më shumë rreth Arduino.

Detaje

  • Kur: 04.12.2021 @ 11:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace (mos harroni maskën)
  • Numri i pjesëmarrësve: TBA

Lidhje të jashtme

Raport i eventit

TBA