Aplikim për organizimin e LiboCon 2018 në Shqipëri

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 16:18, 9 June 2017 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova grupin organizativ)
Jump to navigation Jump to search

Ndërlidhje me materiale rreth aplikimit dhe konferencës:

Grupi organizativ i aplikimit

  • Jona Azizaj
  • Silva Arapi
  • Nafie Shehu
  • Marinela Gogo
  • Anxhelo Lushka
  • Redon Skikuli