Difference between revisions of "Anëtaret"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
Line 40: Line 40:
** [[Përdoruesi:xh3n1|Xheni Myrtaj]]
** [[Përdoruesi:xh3n1|Xheni Myrtaj]]
** [[Përdoruesi:Evavranici|Eva Vranic]]
** [[Përdoruesi:Evavranici|Eva Vranic]]
</translate>
<translate>
== NDA ==
Teksti i marrëveshjes për mosndarjen e informacionit ndodhet këtu: https://wiki.openlabs.cc/faqja/Non_Disclosure_Agreement
</translate>
</translate>

Revision as of 18:00, 21 February 2020