Difference between revisions of "Anëtaret"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova emrat e anëtarëve të rinj.)
Line 9: Line 9:
** [[Përdoruesi:Anisa|Anisa Kuci]]
** [[Përdoruesi:Anisa|Anisa Kuci]]
** [[Përdoruesi:Anxhela|Anxhela Hyseni]]
** [[Përdoruesi:Anxhela|Anxhela Hyseni]]
** Amanti Lulo
** Augest Dalliu
** Augest Dalliu
** [[Përdoruesi:Boris|Boris Budini]]
** [[Përdoruesi:Boris|Boris Budini]]
Line 14: Line 15:
** [[Përdoruesi:Elioqoshi|Elio Qoshi]]
** [[Përdoruesi:Elioqoshi|Elio Qoshi]]
** [[Përdoruesi:Greta|Greta Doci]]
** [[Përdoruesi:Greta|Greta Doci]]
** Gjergji Jorgji
** [[Përdoruesi:Jonatoni|Jona Azizaj]]
** [[Përdoruesi:Jonatoni|Jona Azizaj]]
** Jori Bashllari
** [[Përdoruesi:Kristi|Kristi Progri]]
** [[Përdoruesi:Kristi|Kristi Progri]]
** Lejrat Mesi
** [[Përdoruesi:Mariana|Mariana Balla]]
** [[Përdoruesi:Mariana|Mariana Balla]]
** [[Përdoruesi:Marin|Marin Kaltani]]
** [[Përdoruesi:Marin|Marin Kaltani]]

Revision as of 19:11, 12 June 2017