Difference between revisions of "Anëtaret"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(typo)
(shtova merin tek anetaret)
 
(34 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages />
<languages />
<translate>
<translate>
== Takimet e anëtarëve. == <!--T:1-->
*  3.06.2017: [[Shënimet e takimit 3.06.2017]]
* 24.06.2017: [[Shënimet e takimit 24.06.2017]]


== Lista e anëtarëve == <!--T:2-->
== Lista e anëtarëve == <!--T:4-->  


<!--T:3-->
<!--T:3-->
* Lokal
* Lokal
** [[Aulona Kolicaj]]
** [[Përdoruesi:Boris|Boris Budini]]
** Gerjan Lleshaj
** Grigor Malo
** [[Përdoruesi:Irdi|Irdi Ismaili]]
** Joana Meraja
** Kristi Cunga
** Klesti Fetiu
** Meço Dine
** Sonia Budini
** Redon Skikuli
<!--T:5-->
* Alumni (2012 - 2021)
** [[Përdoruesi:Ajkuna|Ajkuna Mujo]]
** [[Përdoruesi:Anisa|Anisa Kuci]]
** [[Përdoruesi:Anxhela|Anxhela Hyseni]]
** [[Përdoruesi:Amanti|Amanti Lulo]]
** [[Përdoruesi:Amanti|Amanti Lulo]]
** [[Përdoruesi:Anxhelo|Anxhelo Lushka]]
** [[Përdoruesi:Anisa|Anisa Kuci]]
** [[Augest Dalliu]]
** [[Augest Dalliu]]
** [[Përdoruesi:Boris|Boris Budini]]
** [[Përdoruesi:Denisa|Denisa Rucaj]]
** [[Përdoruesi:Denisa|Denisa Rucaj]]
** [[Përdoruesi:Elioqoshi|Elio Qoshi]]
** [[Përdoruesi:Elioqoshi|Elio Qoshi]]
** [[Përdoruesi:Evavranic|Eva Vranic]]
** Fabio Toska
** [[Përdoruesi:Greta|Greta Doci]]
** [[Përdoruesi:Gjergji|Gjergji Jorgji]]
** [[Përdoruesi:Gjergji|Gjergji Jorgji]]
** [[Përdoruesi:Giannisk|Giannis Konstantinidis]]
** [[Përdoruesi:Greta|Greta Doçi]]
** [[Përdoruesi:Jonatoni|Jona Azizaj]]
** [[Përdoruesi:Jonatoni|Jona Azizaj]]
** [[Jori Bashllari]]
** [[Përdoruesi:Kristi|Kristi Progri]]
** [[Përdoruesi:Kristi|Kristi Progri]]
** [[Lejrat Mesi]]
** [[Lejrat Mesi]]
** [[Përdoruesi:Mariana|Mariana Balla]]
** [[Përdoruesi:Marin|Marin Kaltani]]
** [[Përdoruesi:Marin|Marin Kaltani]]
** [[Përdoruesi:MariMar|Marinela Gogo]]
** [[Përdoruesi:MariMar|Marinela Gogo]]
** [[Përdoruesi:Melisa|Melisa Sulko]]
** [[Përdoruesi:Melisa|Melisa Sulko]]
** [[Përdoruesi:xh3n1|Xheni Myrtaj]]
** [[Përdoruesi:Evavranici|Eva Vranic]]
** [[Përdoruesi:rskikuli|Redon Skikuli]] (2012-Mars 2020)
** [[Jori Bashllari]]
** Dejvid Sherri (Mars 2020 - Maj 2021)
** Angjelina Dervishaj
** [[Përdoruesi:Nafie|Nafie Shehu]]
** [[Përdoruesi:Nafie|Nafie Shehu]]
** [[Përdoruesi:rskikuli|Redon Skikuli]]
** [[Përdoruesi:Sidorela|Sidorela Uku]]
** [[Përdoruesi:Sidorela|Sidorela Uku]]
** [[Përdoruesi:Silva|Silva Arapi]]
** [[Përdoruesi:Silva|Silva Arapi]]
** Adajan Fani
** [[Përdoruesi:Anxhelo|Anxhelo Lushka]]
** [[Bela Toci]]
** Joana Adushaj
** [[Përdoruesi:Mariana|Mariana Balla]]
** [[Përdoruesi:Suela|Suela Palushi]]
** [[Përdoruesi:Suela|Suela Palushi]]
** [[Përdoruesi:xh3n1|Xheni Myrtaj]]
** Timela Shabani
* Abroad
** [[Përdoruesi:Giannisk|Giannis Konstantinidis]]
** [[Përdoruesi:Punkish|Puneet Kishor]]
** [[Përdoruesi:Jflory7|Justin W. Flory]]
** [[Përdoruesi:jbelien|Jonathan Beliën]]
* Alumni
** [[Përdoruesi:Ajkuna|Ajkuna Mujo]]
** [[Përdoruesi:Anxhela|Anxhela Hyseni]]
 
===Templates e email-eve (shqip)===
==Email personal (Kur pranohet)==
 
Përshëndetje <Emër Mbiemër>,
 
Jemi të lumtur t'ju informojmë se, që prej 2017-XX-YY, anëtaresimi juaj në Open Labs është aprovuar zyrtarisht.
Ju tanimë njiheni si një anëtar me të drejta të plota i Open Labs sipas statutit të saj.
 
Jemi shumë të lumtur që jeni pjesë e komunitetit tonë dhe ju falenderojmë për kontributin që ju jepni për Open Labs!
 
Faleminderit,
Komiteti i Anëtarësimeve në Open Labs
==Email personal (Kur nuk pranohet)==
 
Përshëndetje <Emër Mbiemër>,
 
Na vjen keq t'ju informojmë se anëtarësimi juaj në Open Labs NUK është aprovuar pasi ju nuk i keni përmbushur kushtet e nevojshme për të qenë anëtar i Open Labs.
Gjithsesi ne ju inkurajojmë të vazhdoni të jeni aktiv dhe të kontribuoni në Open Labs, gjithashtu ju ftojmë të na bashkoheni në aktivitetet që ne zhvillojmë ku mund të na pyesni për çdo paqartësi që ju mund të keni në lidhje me përfshirjen tuaj në Open Labs. Mos harroni të regjistrohesh në forumin [1] tonë në mënyrë që të informohesh për të gjitha aktivitetet që ne do të zhvillojmë dhe mund të bëni pyetje që mund të keni, ndërsa wiki [2] i Open Labs është vendi ku ne dokumentojmë çdo gjë që ka lidhje me komunitetin tonë.
 
Faleminderit,
Komiteti i Anëtarësimeve në Open Labs
 
[1] forum.openlabs.cc
[2] wiki.openlabs.cc
 
==Email personal (Paralajmerim)==
 
Përshëndetje <Emër Mbiemër>
 
Na vjen keq t'ju informojmë se statusi juaj si anëtar i Open Labs mund të pezullohet. Në bazë të vendimit që është marrë nga anëtarët e Open Labs në mbledhjen e datës 28.07.2017,për  anëtarët e tanishëm të cilët nuk kanë qënë aktiv përgjatë muajve të fundit në Hackerspace, anëtarësimi i tyre do të pezullohet në qoftë se nuk aktivizohen brenda 14 ditëve të ardhshme por edhe në vazhdim. Përfshirja juaj në aktivitete dhe kontributi në mirëmbajtjen e ambientit do të bëjnë që anëtarësimi juaj të jetë ende i vlefshëm.
Gjithsesi, ne ju inkurajojmë të vazhdoni të jeni aktivë dhe të kontribuoni në Open Labs, gjithashtu ju ftojmë të na bashkoheni në aktivitetet që zhvillohen. Për më shumë informacione rreth takimeve mujore të anëtarëve por edhe për aktivitetet që zhvillohen vizitoni forumin [1] edhe wiki [2] të Open Labs.
 
Faleminderit,
Komiteti i Anëtarësimeve në Open Labs
 
[1] forum.openlabs.cc
[2] wiki.openlabs.cc
 
 
==Email personal (Largim)==
 
Përshëndetje <Emër Mbiemër>,
 
Na vjen keq t'ju informojmë se anëtarësimi juaj në Open Labs NUK është më i vlefshëm pasi ju nuk jeni riaktivizuar në komunitet edhe pas email-it të kaluar. Në bazë të vendimit që është marrë nga anëtarët në takimin e datës 28-07-2017, anëtarët që nuk riaktivizohen brenda një periudhe 14 ditore nga dita e marrjes së email-it, do t'u pezullohet anëtarësimi.
Kjo do të thotë se të gjithë llogaritë tuaja në infrastrukturën online të Open Labs nuk do të jenë më aktive. Ju nuk do të keni më akses tek seksioni i anëterëve në forum [1], në cloud të Open Labs [2] dhe tek biseda në group në Telegram, që është mënyra informale e komunikimit midis anëtarëve. Gjithashtu, nuk do mund të bëni redaktime dhe ndryshime tek wiki i Open Labs [3].
Ju tashmë do të jeni në kategorinë 'Alumni'. Kjo do të thotë se, nëse në të ardhmen keni dëshirë t'i ribashkoheni komunitetit, anëtarësimi juaj i vjetër do të merret në konsideratë.
 
 
Faleminderit,
Komiteti i Anëtarësimeve në Open Labs
 
[1] forum.openlabs.cc
[2]cloud.openlabs.cc
[3] wiki.openlabs.cc
 
==Forum==
 
Përshëndetje grupi,
 
Në emër të komitetit të Anëtarësimeve, dhe në emër të komunitetit të Open Labs, i urojmë mirëseardhjen anëtarëve më të rinj të Open Labs.
 
        1. Emër Mbiemër
        2. Emër Mbiemër
        3. Emër Mbiemër
 
Ne jemi shumë të lumtur që jeni pjesë e komunitetit tonë dhe ju falenderojmë për kontributin që ju jepni për Open Labs! Duke aplikuar për t'u anëtarësuar, ju keni treguar mbështetjen tuaj për Open Labs dhe dedikimin tuaj drejt komunitetit.
Ju keni tashmë eksperiencë se si funksionon komuniteti ynë, por nqs ju duhet ndihmë në çfarëdo lloj momenti, jeni të lirë të pyesni një nga anëtarët e bordit drejtues apo anëtarët e Open Labs, ne jemi të lumtur t'ju ndihmojmë aty ku mundemi.
 
Faleminderit për punën tuaj dhe mirësevini në Open Labs!
 
===Templates e email-eve (anglisht)===
==Personal email (Accepted)==
 
Dear Name Surname,
 
We are pleased to inform you that, as of 2017-XX-YY, your Open Labs Hackerspace membership has been officially approved. You are now acknowledged as member of Open Labs according to its bylaws.
We are proud to have you on board, and would like to thank you for all the work you do for Open Labs! Keep up the good work!
 
Kind Regards,
Open Labs Membership Committee
 
==Personal email (Declined)==
 
Dear Name Surname,
 
We are sorry to inform you that your Open Labs Hackerspace membership has NOT been approved. Unfortunately you didn't manage to comply with our requirements.
Still we encourage you to be active and contribute in Open Labs, we also invite you to join us in our activities and where you can ask us for any uncertainty you might have regarding your involvement with Open labs.
Don't forget to register in our forum [1] so you can get informed about all our activities and for any question you might have meanwhile the Open Labs Wiki [2] is the place where we document everything regarding our community.
 
Kind Regards,
Open Labs Membership Committee
 
[1] forum.openlabs.cc
[2] wiki.openlabs.cc
 
==Personal email (Warning)==
 
Dear <Name Surname>,
 
We are sorry to inform you that your status as an Open Labs member might be suspended. According to the decision that has been made from the Open Labs members' meeting on 28.07.2017, for the current members that have not been active during the past months at the Hackerspace, their membership might be suspended if they don't become more active within the following 14 days and after that. Your involvement in activities and your contribution on maintaining the hackerspace will guarantee that your membership will still be valid. 
 
Still, we encourage you to be active and contribute in Open Labs, we also invite you to join us in our activities. For more information about our monthly members' meetings and for the activities that take place at the hackerspace visit forum [1]  and the Open Labs Wiki page [2].
Kind Regards,
 
Open Labs Membership Committee
 
[1] forum.openlabs.cc
[2] wiki.openlabs.cc
 
==Personal email (Suspension)==
 
Dear Name Surname,
 
We are sorry to inform you that your membership at Open Labs Hackerspace is NOT valid anymore because you didn't not activate again since the last email that was sent to you. According to the decision that has been made from the Open Labs members' meeting on 28.07.2017, the members that don't get active within 14 days from the day they receive a warning email, they're membership will be suspended.
This means, that all your accounts on the online infrastructure of Open Labs will not be active anymore. You will not have access at the member's section on the forum[1], on the cloud service[2] and also to the member's group chat on Telegram, which is the informal manner of communication. Also, you will not be able to edit Open Labs' wiki page[3].
From now and on you will be in the "Alumni" category. This means, that if you want in the future to join the community again, your previous membership will be taken into consideration.
 
 
Kind Regards,
Open Labs Membership Committee
 
[1] forum.openlabs.cc
[2]cloud.openlabs.cc
[3] wiki.openlabs.cc
 
==Forum==
Hello,
 
On behalf of the Membership Committee, and on behalf of the Open Labs community, I would like to welcome our newest members to this list:
 
        1.Name Surname
        2.Name Surname
        3.Name Surname
 
We are proud to have you on board, and would like to thank you for all the work you do for Open Labs! By having applied for the membership, you have shown your support for Open Labs, and your commitment to the community - both of which is what makes our project prosper, because what we do, we do for the community.
I am pretty sure you are already experienced in what's going on in the community, but should you need help anytime, feel free to ask any member of the board directly, we are happy to help where we can.
 
Keep up the good work,
and on behalf of our community:
   
Thank you for your work, and welcome to Open Labs!
 
</translate>
</translate>

Latest revision as of 09:28, 22 June 2023

Other languages:
English • ‎shqip

Lista e anëtarëve