Aktivitete

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 19:03, 12 June 2017 by Sidorela (talk | contribs) (Korigjova një gabim gramatikor.)
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Open Labs është aktiv që nga viti 2012. Komuniteti është rritur dhe forcuar nëpërmjet organizitmit të aktiviteteve të niveleve të ndryshme të cilat do mundohemi që t'i reflektojme këtu. Në qoftë se je anëtar i Open Labs dhe ke llogari në wiki mos harro të shtosh aktivitetin që organizon këtu në wiki.

2017

2016

2015

2014

2013

2012 (year zero)

  • Themelimi i komunitetit, regjistrimi në gjykatë.