Difference between revisions of "Aktivitete"

Jump to navigation Jump to search
Line 20: Line 20:


== 2012 (year zero) ==
== 2012 (year zero) ==
* Themelimi i komunitetit, regjistrimi në gjykatë.