Difference between revisions of "Aktivitete"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
m (Shtova aktivitet.)
m (Redaktova linqet për aktivitetet e OpenStreetMap.)
Line 58: Line 58:


*Shkurt
*Shkurt
** 06.02.2016 @16.00  [[OpenStreetMap Mapathon #2]];
** 06.02.2016 @16.00  [[Mapathon nr.2|OpenStreetMap Mapathon #2]];
** 07.02.2016 @18.30  [[Linux Meetuo- Njohje me sistemet operative]];
** 07.02.2016 @18.30  [[Linux Meetuo- Njohje me sistemet operative]];


*Mars
*Mars
** 05.03.2016 @16.00 [[Fuqizimi i public domain & creative commons në Shqipëri: Bisedë e hapur]];
** 05.03.2016 @16.00 [[Fuqizimi i public domain & creative commons në Shqipëri: Bisedë e hapur]];
** 23.03.2016 @18.00  [[OpenStreetMap Mapathon #3]];  
** 23.03.2016 @18.00  [[Mapathon nr.3|OpenStreetMap Mapathon #3]];  
** 26.03.2016 @16.00  [[ Document Freedom day]];
** 26.03.2016 @16.00  [[ Document Freedom day]];
** 30.03.2016 @18.00  [[ Teknikat dhe teknologjitë e virtualizimit]];
** 30.03.2016 @18.00  [[ Teknikat dhe teknologjitë e virtualizimit]];
Line 71: Line 71:
**03.04.2016 @ 18.00 [[Fedora Localization Sprint nr.3 |Fedora Localization Sprint #3]];
**03.04.2016 @ 18.00 [[Fedora Localization Sprint nr.3 |Fedora Localization Sprint #3]];
**15.04.2016 @ 18.00 [[Fedora Localization Sprint nr.4|Fedora Localization Sprint #4]];
**15.04.2016 @ 18.00 [[Fedora Localization Sprint nr.4|Fedora Localization Sprint #4]];
**16.04.2016 @ 16.00 [[OpenStreetMap Mapathon #4]];
**16.04.2016 @ 16.00 [[Mapathon nr.4|OpenStreetMap Mapathon #4]];
**20.04.2016 @ 18.00 [[Pidora Workshop -Fedora & Raspberry Pi]];
**20.04.2016 @ 18.00 [[Pidora Workshop -Fedora & Raspberry Pi]];
**30.04.2016 @ 14.00 [[Fedora LOcalization Sprint nr.5|Fedora Localization Sprint #5]];
**30.04.2016 @ 14.00 [[Fedora LOcalization Sprint nr.5|Fedora Localization Sprint #5]];
Line 99: Line 99:
**11.10.2016 @18.00 [[ ADA Lovelace day]];
**11.10.2016 @18.00 [[ ADA Lovelace day]];
**12.10.2016 @18.00 [[Nextcloud Workshop #1]];
**12.10.2016 @18.00 [[Nextcloud Workshop #1]];
**19.10.2016 @17.00 [[OpenStreetMap Mapathon #5: Përmirësojmë të dhënat e OpenStreetMap]];
**19.10.2016 @17.00 [[Mapathon nr.5|OpenStreetMap Mapathon #5: Përmirësojmë të dhënat e OpenStreetMap]];
**19.10.2016 @18.00 [[Fedora Meetup #5]];
**19.10.2016 @18.00 [[Fedora Meetup #5]];
**26.10.2016 @16.00 [[Fedora Localization Sprint #7]];
**26.10.2016 @16.00 [[Fedora Localization Sprint #7]];
Line 107: Line 107:
**12.11.2016 @12.00 [[Fedora Meetup #6]];
**12.11.2016 @12.00 [[Fedora Meetup #6]];
**23.11.2016 @17.00 [[Nextcloud Meetup #1]];
**23.11.2016 @17.00 [[Nextcloud Meetup #1]];
**30.11.2016 @17.00 [[OpenStreetMap Mapathon #6]];
**30.11.2016 @17.00 [[Mapathon nr.6|OpenStreetMap Mapathon #6]];


*Dhjetor
*Dhjetor

Revision as of 10:31, 1 July 2017

Open Labs është aktiv që nga viti 2012. Komuniteti është rritur dhe forcuar nëpërmjet organizimit të aktiviteteve të niveleve të ndryshme të cilat do mundohemi që t'i reflektojme këtu. Në qoftë se je anëtar i Open Labs dhe ke llogari në wiki mos harro të shtosh aktivitetin që organizon këtu në wiki.

2017

Janar

Shkurt

Mars

Prill

Maj

Qershor

Korrik

Gusht

Shtator

Tetor

Nëntor

Dhjetor

2016

  • Janar
  • Shtator
  • Dhjetor

03.12.2016-04.12.2016 Wiki weekend Tirana 2016;

2015

28.02.2015-01.03.2015 Mozilla weekend Tirana 2015;

  • Dhjetor

05.12.2015-06.12.2015 Wiki weekend Tirana 2015;


2014

2013

2012 (year zero)


  • Dhjetor