Difference between revisions of "Aktivitete"

Jump to navigation Jump to search
(→‎2017: krijova aktivitet rreth 5vjetorit)
(→‎2017: shtova aktivitetin Nexcloud)
Line 2: Line 2:


== 2017==
== 2017==
* [[5-vjetori i themelimit të Open Labs]];  
* [[5-vjetori i themelimit të Open Labs]];
* 15.05.2017 @ 17.00 [[Nextcloud Meetup #2]];
* 13.05.2017 & 14.05.2017 [[OSCAL 2017]];
* 13.05.2017 & 14.05.2017 [[OSCAL 2017]];
* 26.04.2017 @ 17.00 [[Document Freedom Day 2017]];
* 26.04.2017 @ 17.00 [[Document Freedom Day 2017]];