Adresa e hackerspace

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 14:11, 31 October 2019 by Rskikuli (talk | contribs) (shtova nderlidhje per Google Maps)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Shpeshherë ka njerëz që vijnë për herë të parë në hackerspace dhe e kanë të vështirë të gjejnë ambientin. Më poshtë do gjeni udhëzime dhe mjete ndihmëse që do ju ndihmojnë. adresa zyrtare e Open Labs është: Rruga Pjetër Budi, pallati 87, K.P 1010, Tiranë, Shqipëri.

Adresa në OpenStreetMap

https://osm.org/go/xexSkuQwK?m=

Adresa në aplikacionin Maps.me

http://ge0.me/8ytyhYdhqG/Open_Labs_Hackerspace

Adresa në aplikacionin OsmAnd

https://osmand.net/go?lat=41.32138&lon=19.82912&z=22

Adresa në Google Maps

https://goo.gl/maps/S9vNNJ2WZf8rLZv38


Ju udhëzojmë të evitoni shërbime si Google Maps pasi është vërtetuar që shërbime nga kompani të tilla na përgjojnë masivisht. Gjithsesi, në qoftë se ju duhet patjetër një adresë nga Google Maps ja ndërlidhja: https://goo.gl/maps/rUTrspKxhyw