Ada Lovelace Day 2021

From Open Labs Hackerspace
Revision as of 15:54, 6 October 2021 by Bela (talk | contribs) (Krijova faqen dhe shtova pak informacion)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Ada Lovelace Day 2021 - Editathon

Përshkrimi

TBA

Axhenda

TBA

Detaje

  • Kur: 12 Tetor @ 18:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace (merni maskë me vete)
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo.
  • Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: Jo.

Links

TBA

Raport i eventit

Do të plotësohet pas eventit.