Difference between revisions of "Ada Lovelace Day 2021"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(Krijova faqen dhe shtova pak informacion)
 
m (Editova orarin)
Line 1: Line 1:
= Ada Lovelace Day 2021 - Editathon =
=Ada Lovelace Day 2021 - Editathon=


== Përshkrimi ==
==Përshkrimi==
TBA
TBA


== Axhenda ==
==Axhenda==
TBA
TBA


== Detaje ==
==Detaje==
* Kur: 12 Tetor @ 18:00
* Ku: Open Labs Hackerspace (merni maskë me vete)
* Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
* Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo.
* Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: Jo.


== Links ==
*Kur: 12 Tetor @ 19:00
*Ku: Open Labs Hackerspace (merni maskë me vete)
*Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
*Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo.
*Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: Jo.
 
==Links==
TBA
TBA


== Raport i eventit ==
==Raport i eventit==
Do të plotësohet pas eventit.
Do të plotësohet pas eventit.

Revision as of 15:56, 6 October 2021

Ada Lovelace Day 2021 - Editathon

Përshkrimi

TBA

Axhenda

TBA

Detaje

  • Kur: 12 Tetor @ 19:00
  • Ku: Open Labs Hackerspace (merni maskë me vete)
  • Numri i pjesëmarrësve: Do të plotësohet pas eventit.
  • Nevojë të marrësh laptop me vete: Jo.
  • Ka nevojë të kem qenë në aktivetetet e mëparshme: Jo.

Links

TBA

Raport i eventit

Do të plotësohet pas eventit.