Difference between revisions of "Migrimi i të dhënave të Bashkisë së Tiranës në OpenStreetMap"

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
(krijova faqen ne baze te projektit te migrimit te bashkise ne Nextcloud)
 
(Add links to GitHub repo and Forum post)
Line 2: Line 2:
(vendos përshkrim këtu)  
(vendos përshkrim këtu)  


== puna e bërë ==
== Puna e bërë ==
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.  
Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.  
* Github repo
* GitHub repository : https://github.com/OpenLabsHackerspace/openlabs-geoportal
* Gjeoportali
* Gjeoportali


Line 11: Line 11:


== Informimi i komunitetit ==
== Informimi i komunitetit ==
* Forumi (vendos link këtu)
* Forumi : https://forum.openlabs.cc/t/openlabs-geoportal/700


== Mbulimi në media ==
== Mbulimi në media ==

Revision as of 11:15, 8 October 2017

Këtu do të dokumentohet të gjitha aktivitetet rreth migrimit të të dhënave gjeohapsinore të dhuruara nga Bashkia e Tiranës në OSM. (vendos përshkrim këtu)

Puna e bërë

Këtu do publikohen të dhënat gjeohapsinore të migruara.

Deklarata për shtyp

Draft deklarata për shtyp: https://pad.openlabs.cc/p/Migrimi-t%C3%AB-dh%C3%ABnave-t%C3%AB-Bashkis%C3%AB-TIA-n%C3%AB-OSM-press-re

Informimi i komunitetit

Mbulimi në media

  • nuk ka publikime akoma

Mbulimi në rrjetet sociale

  • nuk ka publikime akoma