Workshop rreth Python

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

TBA

Pjesëmarrësit

Detaje

  • Kur: 17.11.2018;
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Numri i pjesëmarrësve: (plotësohet pas aktivitetit);
  • Ka nevojë të kemi dije teknike paraprakte: JO.
  • Ka nevoje të kem qënë në eventet e mëparshme: JO.

Axhenda

  • TBA

Shënime

Organizatorët

  • Nafie Shehu


Raport i aktivitetit