Wikipedia

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Kjo është faqja e grupit të punës së anëtarëve të Open Labs rreth Wikipedia dhe nënprojekteve të tjera të Wikimedia Foundation si dhe dijes së hapur.

Anëtarët

  • Rskikuli
  • Silva
  • Nafie
  • Sidorela
  • Mariana

Iniciativat

User Groups

Aktivitetet

2017

2016

2015

2014

2013

Ndërlidhje

Do shtohet informacion së shpejti.