Wikidata talk/workshop

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi
Wikidata është një bazë e njohurive të lira dhe të hapura që mund të lexohet dhe redaktohet nga njerëzit dhe makinat(botet). Wikidata vepron si magazine qendrore e ruatjes, për të dhënat e strukturuara të projekteve të saj simotra të Wikimedias përfshirë Wikipedia, Wikivoyage, Wikipedia, dhe të tjerët.

Në Open Labs mbajmë eventin e parë të dedikuar rreth këtij projekti. Nëse doni të dini më shumë rreth Wikidatas, lidhjen e saj Wikipedian, si të përfshiheni apo redaktonii, bashkohuni me ne javen e dytë të shkurtit. Nëse keni sugjerime se çfarë doni të trajtohet atë ditë na shkruani tek ky event.

Detaje

  • Ku: Open Labs Hackerspace. Harta ndërvepruese ndodhet këtu.

Ndërlidhje

Raport i eventit