Webmacademy nr 7 në Openlabs

Nga Open Labs Hackerspace
Shko tek: lundrim, kërko

Përshkrimi

Vazhdojnë takimet për të folur së bashku rreth webit të hapur edhe programimit në web.

Detaje

  • Kur: 17 janar 2015 @14.00
  • Ku: Open Labs, Rruga Brigada VIII, Nr.7, 1000

Ndërlidhje

Raport i eventit