Translations:Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017/40/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

3. Respektimi i Standarteve të Hapura të TIK në administratë

  • Respektimi rigoroz i Standardeve të Hapura në TIK në sektorin publik mundëson konkurrencë më të drejtë midis pjesëmarrësve në tendera të institucioneve publike. E thënë kjo, a jeni dakort me definicionin e Standarteve të Hapura publikuar nga Free Software Foundation Europe fsfe.org/activities/os/def.html?
    • Po duke hapur cdo te dhene ne ndihme te sipermarseve te rinj dhe kompanive TIK duke i dhene mundesine e zhvillimit te mjeteve te ndryshme ne ndihme te SME