Translations:Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017/29/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

4. Free open source në arsim

  • A ka planifikuar partia juaj që të promovojë përdorimin e softuerit me kodburim të lirë dhe të hapur në arsimin publik?
  • A ka për qëllim subjekti juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive private specifike?
  • A do evitojë subjekti juaj politik aktivitetet promocionale të kompanive softuerike që kanë si qëllim edukimin e brezit të ardhshëm me produkte kompanish dhe jo me koncepte dhe parime teknologjike?
    • Ne lidhje me free open source ne arsim, zhvillimet ne fushen e-edukimi eshte pjese e rendesishme e zhvillimit dhe programeve tone.