Translations:Statuti/1/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Këtu do gjeni statutin e Open Labs, që është dhe një detyrim ligjor që kemi si një organizate që ushtron aktivetin në territorin e Shqipërisë. Pra duam zduam duhet të formulojmë një rregullore me terma që e kuptojnë vetëm avoketërit. Nejse.
Statuti i parë do publikohet shumë shpejt këtu;
Propozimet për ndryshimet dhe përmirësimet në statut do publikohen këtu.