Translations:Rreth Nesh/3/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Në këtë kontekst jemi krenarë që në Open Labs janë zhvilluar dhe zhvillohen komunitete që lidhen me prioritetet e lartpërmendura si për shembull: