Translations:Pyetje të bëra shpesh/9/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Si funksionon proçesi i anëtarësimeve?

Në fund të çdo muaji do të mblidhet "Komiteti i Anëtarësimeve", një grup prej tre personash, të cilët do të bëjnë verifikimin e kontributeve tuaja dhe në fillim të muajit pasardhës ata do t'ju kthejnë përgjigje nëse jeni aprovuar apo jo. Komiteti i Anëtarësimeve përbëhet nga Anxhelo Lushka, Mariana Balla dhe Nafie Shehu.