Translations:Pyetje të bëra shpesh/8/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Cila është forma e komunikimit që përdorni?

Forma kryesore e komunikimit që ne përdorim është mailing list https://forum.openlabs.cc/ ku për çdo aktivitet që ne organizojmë aty është hapi i parë për ta propozuar, por ne gjithashtu përdorim dhe rrjetet sociale si Facebook, Twitter. Ne inkurajojmë përdorimin e mailing list si një mjet më efikas dhe gjithëpërfshirës për komunikimin tonë.