Translations:Pyetje të bëra shpesh/3/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Çdokush mund të bëhet pjesë e aktiviteteve?

Çdo person i interesuar mund të bëhet pjesë e aktiviteteve tona, pa patur nevojë për dije teknike. Ne besojmë në të drejtën e çdokujt per t'u informuar dhe për të qenë i lirë në vendimet që ai/ajo merr.