Translations:Pyetje të bëra shpesh/2/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Çfarë përfitoj nëse bëhem bëhem anëtar?

  • Mund të marrësh pjesë në takimet e anëtarëve ku merren vendime në lidhje me komunitetin.
  • Mund të organizosh evente lidhur me tematikat që trajton Open Labs.
  • Mund të jesh pjesë e grupeve organizative të eventeve siç janë OSCAL, Wikipedia Weekend etj.
  • Keni të drejtën e votës.
  • Mund të përdorni ambjentin e Open Labs edhe kur nuk përdoret për aktivitete lidhur me komunitetin.
  • Mund të perfshiheni në projekte të ndryshme të komunitetit.
  • Mund të merrni libra që ti lexoni nga biblioteka e Open Labs, për një muaj.