Translations:Projekte/2/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Cdo projekt rreth teknologjive me kodburim të lirë dhe të hapur si dhe rreth privatësisë dhe:

  • Grupi i punës rreth Wikipedia (shembulli më i mirë i ndarjes së dijes së hapur);
  • Grupi i punës rreth Mozilla Firefox (shfletuesi që respekton privatësinë tënde);
  • Grupi i punës rreth OpenStreetMap (platforma me të dhëna gjeohapsinore të hapura që nuk të përgjon);
  • Grupi i punës rreth LibreOffice (platforma më e plotë me kodburim të hapur për të shkruar, prezantuar dhe përllogaritur);
  • GNU/Linux (sistemi operativ me kodburim të hapur që fuqizon pjesën më të madhe të internetit);
  • Grupi i punës rreth Nextcloud (platforma cloud me kodburim të hapur dhe e vetëhostuar e cila respekton privatësinë tënde).