Translations:Manifesto/9/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
  • Të flasë me njerëzit pavarësisht nëse ata kanë apo jo një sfond teknik;