Translations:Manifesto/8/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
  • Artikulimi i një vizioni për FLOSS në Shqipëri, të cilin Open Labs dëshiron të ndjekë;