Translations:Manifesto/12/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
  • Të mundësojë një platformë për njerëz të tjerë që të avancojnë këtë vizion për FLOSS në Shqipëri.