Translations:Manifesto/11/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search
  • Të rrisë ndërgjegjësimin në Shqipëri (dhe jo vetëm) për avantazhet e burimit të hapur dhe FLOSS; dhe