Translations:Manifesto/1/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Open Labs Hackerspace Albania është një organizatë joqeveritare, jofitimprurëse, e dedikuar drejt promovimit të lirisë,transparencës dhe decentralizimit duke e përforcuar zërin si një komunitet i tërë.