Translations:Kreu/12/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

|projects-subtitle= Projekte |projects-description=Këto janë grupet aktive të punës në komunitet dhe në hackerspace, por ti je i mirëseardhur që të krijosh një grup të ri pune rreth një projekti free open source ose të bashkohesh me një nga grupet aktuale.