Translations:Kodi i mirësjelljes/8/sq

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Hap vend (në kuptimin e drejtpërdrejtë dhe metaforik) për të gjithë, para se ta kërkojnë vetë këtë gjë. Përpiqu të kuptosh para se të kërkosh të të kuptojnë. Tregohu i mirëkuptueshëm. Shfaq synime pozitive.